Nå er dette dokumentert ved en Miljøfyttårn sertifisering. Dette ble gjort løpet av høsten 2023.  På denne siden vil vi oppdatere om våre tiltak.

 

Vi setter veldig stor pris på alle innspill til tiltak vi kan gjøre i dette arbeidet. Dette kan gjøres pr epost til butikk@drivstua.no 

Prosessen:

Sommer/høst 2023: Vi jobber med dokumentasjon på våre rutiner og forbedrer det som kan bli bedre

01.11.2023: Nå har vi meldt oss klar for sertifisering. Bare innspurten i arbeidet gjenstår før vi får en vurdering på status hos oss. Målet er sertefisering inne første uka i desember.

17.11.2023: Vi har fått tildelt sertifisør og får besøk av denne for gjennomgang 29.11. Vår miljørapport for 2022 er ferdig og kan sees her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/158682

14.12.2023: En gledens dag. Vi har fått bekreftet at vi er ferdig sertifisert 

Januar 2024: Miljøfyrtårn er fast tema på våre ukesmøter - hva er gjort, hva kan vi gjøre bedre?

20.02.2024: Vår avfallsparner RETURA er innom og gjennomgår våre avfallsfraksjoner, dette for å se om det har kommet nye fraksjoner vi kan sortere på for å øke sorteringsgraden. Konklusjonen er at vi innfører en ny plastfraksjon, så nå sorterer vi i 3 ulike typer. Hardplast, plastfolie og plastemballasje.

03.06.2024: Sluttrapport for 2023 er levert. Det mest hyggelige her er at vi har klart å redusere avfallsmengdene vår ganske mye. Hele rapporten kan sees her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/171823