Kristine sitt hjerte som hun laget til overraskelsesoppgaven: "Bordpynt,bruk de utleverte materialer"