Utvidelsen av butikken vinteren 2008, tok det arealet som rosene ble produsert på. Vi har nå plantet nye roser i at annet hus. Arealet er doblet og vi forventer å kunne høste ca 50 tusen roser pr. år i det nye huset på 260 m2.

Sortene vi nå har plantet er Heart Beat, Sofie, Novia, Sputnik og grenrosen Jana.