‼️VI HAR ÅPENT‼️
Miljøpakken lager en tryggere skolevei i Tyholtveien.
I anleggsperioden er det gjennomkjøring forbudt, for at de skal bli raskt ferdig og få jobbe effektivt. MEN, det er lov til å kjøre til oss på Drivstua Gartneri.
Så velkommen til oss,
vi har stor gjesteparkering ved siden av gartneriet.